Entre el 2010 i el 2015, quan l'actual alcaldessa de Vic, Anna Erra (CiU), era regidora -2007 a 2011- i primera tinent d'alcalde -2011 a 2015-, l'Ajuntament de la capital d'Osona va contractar l'empresa del seu marit obviant-se el fet que era incompatible, publica la Directa.

En concret, segons es reconeix en un informe lliurat a ERC, Capgirem Vic i Vic per a tots el Consistori va contractar per 80.419,56 euros Dilart Aplicacions de Senyalització SL, on Josep Casellas, marit d'Erra, és un dels dos administradors mancomunats.

Segons la Directa, Josep Saigí, interventor municipal, conclou en el seu informe, inclòs entre la documentació lliurada a l'oposició, que "sembla que hi ha una prohibició de contractar". Aquest "sembla" s'explica perquè a l'Ajuntament no li consta la incompatibilitat oficialment, donat que cap contractació per menys de 18.000 euros, com les d'aquest cas, és obligatori fer-la per concurs públic, en l'expedient del qual sí que caldria fer constar l'existència d'una incompatibilitat.

Un informe amb forats
A més, en la documentació lliurada per Erra a l'oposició se citen contractacions de les quals no s'especifica l'import, explica la mateixa informació, entre altres irregularitats.