El Govern central crearà una nova infracció per a totes aquelles empreses que tinguin falsos autònoms. El secretari d'Estat de la Seguretat Social, Octavio Granado, ha explicat que actualment no hi ha una infracció a la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social (LISOS) sobre aquest abús i ha anunciat que l'Executiu treballa per "tipificar una infracció que és el fals enquadrament". La seva intenció és incloure-la en la Llei de pressupostos generals de l'Estat de 2019.

Amb la pujada de les bases mínimes dels autònoms que ha pactat el Ministeri de Treball amb les organitzacions d'autònoms per a l'any vinent, es produirà una situació inèdita: la base mínima dels autònoms se situarà per sota de la dels assalariats. Aquesta situació pot fomentar l'abús d'algunes empreses dels falsos autònoms.

En l'actualitat si la Inspecció de Treball detecta l'existència de falsos autònoms vinculats a una empresa, l'autoritat laboral exigeix l'alta d'aquests treballadors com a treballadors assalariats i la Seguretat Social demanda les quotes no abonades per cotitzacions socials.

No obstant això, no hi ha una falta concreta que sancioni el mateix fet d'haver tingut a aquests treballadors com a falsos autònoms i és el que l'Executiu vol aprovar. No s'ha detallat com serà la infracció -lleu, greu o molt greu- ni si s'aplicarà per cada treballador afectat o de manera general.

L'abús dels falsos autònoms ha castigat de manera especial sectors com les càrnies, on moltes empreses operaven com falses cooperatives, compostes per treballadors autònoms que en realitat havien d'estar contractats com a empleats.

Amb les actuacions de la Inspecció de Treball i la conversió de 14.000 treballadors autònoms en assalariats, les actes de l'autoritat laboral exigeixen les cotitzacions socials impagades en els últims quatre anys. Així, la Seguretat Social demanda a les indústries càrnies "240 milions d'euros" per quotes impagades de treballadors que eren falsos autònoms.