La crisi ha provocat un canvi dels processos migratoris, doncs l'emigració augmenta cada any i la immigració descendeix. Malgrat això, el nombre total de nouvinguts a Catalunya és encara major que el de les persones que abandonen el territori. Davant aquesta situació, CCOO ha creat un programa d'assessorament als treballadors que vulguin anar a buscar feina a un altre país.


Carles Bertran, responsable de migracions de CCOO de Catalunya, ha valorat aquest dijous en roda de premsa el primer any de funcionament del servei de mobilitat de treballadors del CITE del sindicat, que ofereix recursos informatius, sobre fiscalitat i seguretat social i coneixement dels principals països d'emigració, com són Alemanya, Brasil o Regne Unit, i que està obert a qualsevol persona, estigui afiliada al sindicat o no.


Segons les dades de CCOO, el 68% de les persones que demanen informació són homes i només el 27% del total són espanyols. En aquest sentit, Bertran ha destacat que davant les dificultats per trobar feina molts immigrants que han arribat a Espanya en els darrers anys se'n van a altres països on hi ha més oportunitats laborals. "La emigració també pot ser una oportunitat si es treballa bé", ha destacat Bertran. Per això, CCOO està tractant d'establir acords amb altres sindicats europeus per donar suport als treballadors que emigren.


Les dades amb les quals treballa CCOO, presentades abans de l'estiu per Anna Cabré i Andreu Domingo en el marc d'una investigació del Centre d'Estudis Demogràfics de la UAB, revelen que només el 3% dels emigrants de Catalunya té la nacionalitat espanyola -dins d'aquest percentatge s'inclou als fills d'immigrants nascuts aquí-. En aquest sentit i malgrat l'alarma existent per la fuga de talents, Bertran ha explicat que els investigadors o persones amb una alta qualificació representen un percentatge molt baix dins del fluix migratori.