CaixaBank ha obtingut el millor resultat en la història de l'entitat financera, a l'haver aconseguit un benefici atribuït de 1.684 milions d'euros durant el 2017, el que representa un 60,9% respecte a l'any 2016.

L'entitat que presideix Jordi Gual, pel que fa a Espanya, els beneficis durant l'any passat han arribat als 1.508 milions d'euros, un 44,1% més que l'any anterior.

Des del febrer del 2017, CaixaBank va comptar amb la integració dels resultats del BPI portuguès, amb una contribució de 176 milions d'euros als comptes generals.

En aquest sentit, el marge brut ha arribat als 8.222 milions per la generació més gran d'ingressos bàsics del negoci bancari, que augmenten un 18% en el grup i un 8% a CaixaBank, i la incorporació de BPI.

CaixaBank, amb una quota de penetració com a primera entitat del 26,7%, té una posició de referència en el mercat minorista a Espanya.

També està en la primera posició en nòmines domiciliades, amb una quota del 26,3%, en fons d'inversió, amb el 16,7%, plans de pensions, amb el 23,5%, i assegurances d'estalvi, amb el 26,4%.

L'entitat també manté el lideratge en banca on line, tenint en compte que el 55% dels seus clients són digitals, i en banca mòbil, amb 4,3 milions de clients.