Aquest dimecres, l'Agència Catalana de Consum ha sancionat a Gas Natural i Endesa amb un milió d'euros, per haver tallat el subministrament de llum o gas a 108 famílies de Catalunya en situació de pobresa energètica, des de finals del 2015, quan van entrar en vigor la llei 24/2015, fins al 31 de març del 2017.

Concretament, l'organisme ha sancionat a les elèctriques amb una multa de 10.000 euros per cada cas. La directora de l'Agència Catalana de Consum, Montserrat Ribera, ha indicat que en gairebé el 95% dels casos són els mateixos serveis socials els que denuncien la situació a Consum i avisen que s'ha tallat el subministrament sense haver realitzat un informe previ.


La Llei de Pobresa Energètica diu que abans de fer qualsevol tall del subministrament, l'empresa "ha d'adreçar-se al servei social del municipi de l'afectat per sol·licitar un informe que acrediti si la persona es troba o no dins d'una situació de risc d'exclusió residencial". En cas afirmatiu, si la persona o la família es troba en situació de risc, "no se li pot tallar el subministrament".


De moment, Gas Natural i Endesa no han pagat la multa, perquè han recorregut els expedients sancionadors amb un recurs d'alçada.