Enfants de la patrie….

Durant la llarga dictadura franquista, la connexió de Catalunya amb els aires de llibertat que bufaven a l’exterior es va produir sobretot a través de