La cavallerositat avui

Les societats i el món en el seu conjunt evoluciona, és inevitable. Aquesta evolució constitueix una font de creativitat, sorpreses i també en molts casos progres. L’explosiva sortida de l’armari dels homosexuals masculins i femenins (sense oblidar els bisexuals) del darrer segle, ens ha confirmat la complexitat i profunditat dels sentiments i emocions vinculats a la sexualitat de les persones.

Més recentment, la paleta d’identitats de gènere i orientacions sexuals ens té (almenys a mi) una mica desorientats, si no confosos: trans, no-binaris, queer, gènere fluid, a-gener i d’altres. Vagi pel davant que crec que aquestes opcions sexuals són respectables i que el futur ens dirà quina és la millor manera d’integrar-les en una societat encara excessivament masclista.

Susana Alonso

Un bon amic meu i jo, admiradors de les dones, creiem que cal defensar els valors dels dos sexes tradicionals: homes mascles i dones femelles. El terme “home” es refereix a una identitat de gènere i categoria socialment construïda, mentre que el terme “mascle” fa referència a les característiques sexuals biològiques associades al sexe masculí. El terme “femella” també es refereix a una categoria biològica, mentre que el terme dona es relaciona més amb una identitat de gènere i una categoria socialment construïda. És important reconèixer que la identitat de gènere és una experiència personal i subjectiva, i que hi pot haver diversitat i variació en com les persones s’identifiquen i expressen el seu gènere. Avui dia, molts ens preguntem què és la cavallerositat i si encara té sentit parlar-ne i defensar-la.

El meu amic i jo considerem que avui dia la cavallerositat és l’expressió d’un agraïment (no tinc clar en quina mida conscient o inconscient) de l’home envers la dona. Els motius són el paper i les funcions de la dona tradicional des que els humans van aparèixer a la gorga d’Olduvai. Maternitat i criança, mediació, la tradicional capacitat per cuidar, el seu paper a l’hora de consolidar la llar i ser musa i font d’inspiració de sentiments i emocions de gran valor individual i social.

El sentit de la cavallerositat en la societat actual pot variar depenent de la perspectiva i del context cultural en què s’analitzi. Tot i que tradicionalment s’associava amb les normes de comportament entre homes i dones, moltes d’aquestes idees han evolucionat i s’han qüestionat en els darrers temps. La cavallerositat, en el sentit més bàsic, es refereix a actituds i comportaments que busquen mostrar respecte, cortesia i consideració envers els altres, però no només envers les dones. Alguns exemples clàssics d’actes cavallerosos podrien ser obrir la porta i donar preferència d’entrada, cedir el seient, ajudar a carregar objectes pesants o tractar les persones amb amabilitat i cortesia.

Tot i això, és important reconèixer que el concepte de cavallerositat pot ser problemàtic si s’aplica de manera desigual o si es basa en estereotips de gènere rígids. Algunes crítiques a la cavallerositat tradicional assenyalen que pot perpetuar desigualtats de gènere i suposar una actitud paternalista o condescendent envers les dones. Avui dia moltes persones valoren la igualtat de gènere i busquen relacions basades en el respecte mutu, on no s’esperen comportaments basats en rols de gènere tradicionals. La cavallerositat pot adaptar-se i evolucionar per reflectir aquests valors, enfocant-se a tractar totes les persones amb respecte, consideració i empatia, sense importar-ne el gènere.

En resum, el sentit de la cavallerositat a la societat actual pot estar canviant per reflectir valors d’igualtat i respecte mutu. Es tracta d’actuar amb cortesia i consideració envers els altres sense basar-se en estereotips de gènere rígids. La clau és tractar totes les persones amb respecte i empatia, fomentant relacions igualitàries i lliures de discriminació.

No vull acabar aquestes reflexions sense dir que a mi personalment m’agrada comportar-me amb cavallerositat quan ho crec oportú, però també vull dir que m’agrada que noies i nois joves em tractin amb cavallerositat quan em cedeixen el seient o el pas.

(Visited 65 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
WhatsApp

AVUI DESTAQUEM

Feu un comentari