Els microcrèdits concedits per MicroBank contribueixen a la creació de 17.455 llocs de treball  

MicroBank, el banc social de CaixaBank, ha contribuït a la creació de 17.455 llocs de treball directes durant 2022 a través dels negocis i autònoms que han rebut un microcrèdit de l’entitat, segons un estudi sobre l’impacte social elaborat per KPMG Assessors i Stone Soup Consulting. 

Aquesta xifra suposa un creixement del 2,6% respecte a la creació d’ocupació directa del 2021. La contribució principal al mercat laboral es produeix a través de l’autoocupació però, a banda, un 32% dels negocis han creat nous llocs de treball per a altres persones des de la concessió del préstec.

Altres dades destacades de l’anàlisi són que el 78% dels emprenedors enquestats asseguren sentir-se més capaços d’aconseguir les seves metes personals i professionals i que el 46% té previst realitzar noves contractacions enguany. En total, l’any passat es van iniciar 5.876 negocis amb el suport financer del banc social de CaixaBank, el 69% dels quals no podrien haver impulsat el projecte o l’haguessin fet amb molta dificultat sense l’ajuda d’un préstec o microcrèdit.

L’informe posa també de relleu que els joves menors de 35 anys, així com les dones i persones en situació prèvia de desocupació, són col·lectius afavorits per la creació d’ocupació a través dels microcrèdits de MicroBank.

“Malgrat la complexitat de 2022 per la conjuntura econòmica internacional, hem tancat l’any amb dades molt positives vinculades a la generació d’ocupació”, explica Cristina González Viu, directora general de MicroBank, que aplaudeix el paper de microempreses i emprenedors com a eix del teixit productiu i motor de l’economia.

De l’estudi es desprèn, així mateix, que la major part de l’ocupació vinculada a l’activitat dels negocis finançats per MicroBank va correspondre al sector dels serveis professionals (38%), seguit del comerç minorista (24%) i l’hostaleria i restauració (13%) i la construcció (13%). La resta es reparteix entre el sector primari i els negocis relacionats amb les noves tecnologies.

Impacte en la societat

Durant 2022, els negocis secundats per MicroBank van contribuir amb 4.111 milions d’euros a l’economia espanyola, dels quals 2.021 milions d’euros de manera directa i 2.090 milions d’euros de manera indirecta i induïda. L’import global equival al 0,3% del PIB espanyol.

MicroBank va atorgar al llarg de l’any passat fins a 95.103 microcrèdits per valor de 808 milions d’euros. Aquestes operacions inclouen tant les destinades a afrontar necessitats puntuals de famílies amb dificultats d’accés al sistema financer tradicional com els microcrèdits enfocats a la creació o consolidació de negocis. A banda, MicroBank va concedir altres 5.220 préstecs amb impacte social per import de 208 milions d’euros.

En conjunt, MicroBank ha finançat projectes amb impacte social per valor de 1.016 milions d’euros en 2022, un 6,6% més que en 2021 i la xifra més elevada des de la fundació de l’entitat l’any 2007. L’acumulat dels 15 anys de trajectòria de MicroBank ascendeix a 8.000 milions d’euros que han recolzat 1.243.332 projectes amb impacte social.

A través de la seva activitat i el seu model de negoci, MicroBank contribueix als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides. En concret, s’han identificat tres ODS prioritaris que al seu torn s’interrelacionen amb altres sis, als quals MicroBank també contribueix de manera transversal i que tenen a veure amb la creació d’ocupació, el foment de l’activitat productiva i el desenvolupament econòmic, la inclusió financera, la igualtat de gènere i l’impacte en l’economia social.

Banca sostenible

MicroBank dona resposta a diferents segments de població les necessitats financeres de la qual no estan prou cobertes. Té un paper determinant en el Pla de Banca Sostenible, integrat dins del nou Pla Estratègic de CaixaBank, en el qual té encomanada la missió de promoure la inclusió financera, facilitant l’accés al crèdit als col·lectius més vulnerables, així com enfortir el seu compromís amb el desenvolupament socioeconòmic del territori.

Com a únic accionista de MicroBank, CaixaBank fa costat al seu banc social des de la seva creació, atorgant-li el finançament necessari per al creixement de la seva activitat creditícia i comercialitzant els seus productes a través de l’extensa xarxa comercial de CaixaBank per a posar a la disposició del client tota la gamma d’opcions amb la màxima qualitat de servei i proximitat possibles.

En la concessió dels microcrèdits, col·laboren a més de manera activa 290 entitats de tota Espanya que aporten coneixement de les persones destinatàries dels préstecs, a més d’assessorar i realitzar un seguiment dels projectes.

Així mateix, MicroBank compta amb el suport de les principals institucions europees dedicades al foment de l’emprenedoria i les microfinances. Es tracta del Fons Europeu d’Inversions (FEI), el Banc de Desenvolupament del Consell d’Europa (CEB) i el Banc Europeu d’Inversions (BEI).

(Visited 36 times, 1 visits today)

avui destaquem

Feu un comentari