El desig de guanyar independència, principal motivació de les dones a l’hora d’emprendre

El desig de guanyar independència econòmica és el principal factor que impulsa a les dones a emprendre. Així ho reflecteix un estudi realitzat per MicroBank, el banc social de CaixaBank, en col·laboració amb Stone Soup Consuting, que xifra en un 38% el percentatge de dones que durant 2022 esgrimeixen aquest motiu com la primera motivació a l’hora d’impulsar la seva pròpia idea de negoci. Fa dos anys, només el 25% de les enquestades citava el desig de guanyar independència com a principal motor de l’emprenedoria. Actualment, per darrere d’aquesta motivació se situa l’haver detectat una clara oportunitat de negoci (34%) i, molt més lluny, la vocació (10%), una situació d’atur (9%) o precarietat laboral (2%) o la necessitat d’obtenir majors ingressos (5%).

Durant 2022, el 38% de les persones beneficiàries d’un microcrèdit per a impulsar o consolidar un negoci per part de MicroBank van ser dones. En concret, 3.592 van comptar amb el suport de l’entitat l’any passat. El banc social va atorgar finançament a aquestes emprenedores per un valor total de 49,3 milions d’euros, amb un import mitjà de 13.700 euros.

L’informe posa també de relleu que el perfil de la dona emprenedora no respon a un únic patró, sinó que és molt heterogeni. No obstant això, els trets majoritaris s’associen amb els d’una dona d’entre 36 i 49 anys (43%), amb el títol de Batxillerat (33%), motivada per guanyar independència (38%) i que orienta la seva activitat cap als serveis professionals (38%).

Per edats, el segon col·lectiu més nombrós és el de les dones d’entre 26 i 35 anys (34%), seguit de la franja de 50-64 (21%). Les emprenedores menors de 25 anys representen únicament el 2% del total.

Segons el nivell d’estudis, el 33% de les beneficiàries de microcrèdits de MicroBank havia cursat Batxillerat, mentre que el 24% tenia una carrera universitària, el 22% un títol d’FP i el 19% havia estudiat l’Educació Obligatòria. Només un 2% de les dones emprenedores amb el suport de MicroBank mancava d’estudis.

Respecte als sectors predilectes per a emprendre per part de les dones, destaca l’activitat relacionada amb els serveis professionals, amb un 38%, seguida molt de prop pel comerç minorista, amb un 36%. Un altre sector rellevant per a les dones és l’hostaleria (23%), mentre que l’emprenedoria femenina vinculada a noves tecnologies és moderat (2%).

D’altra banda, l’informe reflecteix que les emprenedores contracten molt més altres dones, amb un 86% de casos, mentre que els homes que incorporen a dones són el 49%.

“A MicroBank, fem costat a l’emprenedoria en general i a l’emprenedoria femenina en particular. Coneixem de primera mà infinitat de casos de dones que han posat en marxa la seva idea de negoci gràcies a un microcrèdit i ens omple d’orgull contribuir a fer-les realitat”. “Impulsar l’emprenedoria femenina és clau per al desenvolupament social i econòmic del territori”, explica Cristina González, directora general de MicroBank.

En aquest sentit, MicroBank disposa d’acords de col·laboració específics per a recolzar l’emprenedoria femenina, com el subscrit amb l’Instituto de las Mujeres mitjançant el seu Programa de Apoyo Empresarial a la Mujer (PAEM), que es desenvolupa a través de les cambres de comerç.

Casos reals: donar visibilitat a la dona en l’esport

El cas de la Lorena Herrera, excapitana del Club Atlètic Osasuna, és un clar exponent de dona emprenedora que, gràcies a una combinació d’esforç i talent, ha aconseguit treure partit a la seva passió pel futbol amb la posada en marxa d’una idea de negoci de la mà de MicroBank. Herrera va constatar en el seu moment les dificultats de trobar notícies i dades exhaustives sobre el futbol femení i va decidir promoure Futboleras, una plataforma d’informació, estadístiques i entreteniment exclusivament dedicada a l’esport rei femení que compta ja amb més de 45.000 usuaris web únics mensuals. 

MicroBank no va dubtar a recolzar la iniciativa ja que, a banda de comptar amb un bon pla de negoci, Futboleras contribueix a donar visibilitat a la dona en l’esport pel que, al seu torn, afavoreix l’avanç d’un dels ODS, el número 5, sobre la igualtat de gènere.

Banca sostenible

MicroBank dona resposta a diferents segments de població les necessitats financeres de la qual no estan prou cobertes. Té un paper determinant en el Pla de Banca Sostenible, integrat en el nou Pla Estratègic de CaixaBank, en el qual té encomanada la missió de promoure la inclusió financera, facilitant l’accés al crèdit als col·lectius més vulnerables, així com enfortir el seu compromís amb el desenvolupament socioeconòmic del territori.

Com a únic accionista de MicroBank, CaixaBank fa costat al seu banc social des de la seva creació atorgant-li el finançament necessari per al creixement de la seva activitat creditícia i comercialitzant els seus productes a través de l’extensa xarxa comercial de CaixaBank per a posar a la disposició del client tota la gamma d’opcions amb la màxima qualitat de servei i proximitat possibles.

En la concessió dels microcrèdits, col·laboren a més de manera activa 290 entitats en tota Espanya que aporten coneixement de les persones destinatàries dels préstecs, a més d’assessorar i realitzar un seguiment dels projectes.

Així mateix, MicroBank compta amb el suport de les principals institucions europees dedicades al foment de l’emprenedoria i les microfinances. Es tracta del Fons Europeu d’Inversions (FEI), el Banc de Desenvolupament del Consell d’Europa (CEB) i el Banc Europeu d’Inversions (BEI).

(Visited 36 times, 1 visits today)

avui destaquem

Feu un comentari