Pitjor resultat històric en les proves de competències bàsiques

Els alumnes de 4t d'ESO de Catalunya baixen les notes en matemàtiques, català i anglès

Alumnes amb mascaretes

Els darrers resultats de les proves de competències bàsiques de l’alumnat de 6è de primària i 4t d’ESO de Catalunya posen de manifest la pèrdua d’aprenentatge en diverses competències. Com ha informat el Departament d’Educació, els alumnes han disminuït notablement les seves qualificacions en matemàtiques, català i anglès, uns resultats que la conselleria que encapçala Josep González-Cambray atribueix a l’impacte de la pandèmia.

Respecte al curs anterior, les notes en competències matemàtiques han baixat gairebé 5 punts a les proves de 6è i 5,5 punts a les de 4t d’ESO, un descens que es manté en els últims anys i que aquest curs ha tocat fons, assolint la nota més baixa des que es realitzen aquestes proves. Les competències en llengua catalana també han experimentat una davallada i han disminuït 4 punts a primària i 2,4 punts a l’ESO. Pel que fa a l’anglès, les notes a 4t d’ESO presenten un lleu descens i, a més, evidencien una polarització: hi ha molts alumnes amb un nivell alt, però també molts altres amb un nivell baix.

La secretària de Transformació Educativa, Núria Mora, ha assenyalat que “la pandèmia ha incidit en una pèrdua d’aprenentatges en llengua anglesa, catalana i matemàtiques, perquè aquestes matèries són les que més requereixen d’unes condicions d’escolarització per ser millorades, treballades i adquirides”. Per tal de revertir la davallada de resultats, Educació ha anunciat que es posarà a disposició dels centres “mesures compensatòries”.

Paquet de mesures

El Departament d’Educació durà a terme diverses accions per aixecar les qualificacions de les competències bàsiques de l’alumnat, i les matemàtiques centraran bona part d’aquestes mesures correctores. En aquest sentit, s’introduiran diversos models d’ensenyament i s’impulsaran actuacions formatives pel professorat amb la col·laboració d’entitats i universitats.

Pel que fa al català, s’introduiran per primera vegada proves orals en aquesta llengua a les competències bàsiques de 6è de primària i de 4t d’ESO, les quals realitzaran tots els centres educatius de Catalunya. També es reforçarà la formació del professorat per a l’obtenció del nivell C2 de competència lingüística en llengua catalana.

Amb relació a la promoció de l’anglès, Educació impulsarà activitats d’immersió en llengua anglesa per a centres de complexitat i fomentarà la mobilitat internacional i els intercanvis d’alumnat i professorat (Erasmus+). A més, s’incrementarà la formació per al professorat.

(Visited 163 times, 1 visits today)

avui destaquem

Feu un comentari