Suport a pagesos i ramaders per conservar la biodiversitat de Collserola

El pla redactat per l’AMB garanteix que s’erradicaran els horts que suposin un impacte paisatgístic negatiu

Agricultor al Parc Natural de la Serra de Collserola (AMB)
Agricultor al Parc Natural de la Serra de Collserola (AMB).

El Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat), redactat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i aprovat per la Generalitat, identifica les millors zones per a l’agricultura i la ramaderia, que son espais conreables o fàcilment recuperables.

D’aquesta manera, fomenta hàbitats i paisatges agraris en forma de mosaic que afavoreixin la conservació de la biodiversitat. “El PEPNat fa una aposta ferma per la corresponsabilitat i la cogestió com a elements de conservació activa del Parc, fent-ne partícips els propietaris”, ha explicat l’AMB.

Regulació dels horts

El pla regula els horts comunitaris d’iniciativa pública i els horts individuals. Els primers s’hauran d’ubicar a l’àmbit funcional i s’admeten únicament a la vora externa (400 metres del límit del Parc). Els segons són els horts per a l’autoconsum i han d’estar vinculats a una masia o altres construccions permeses.

Els horts que no compleixin aquestes condicions i que suposin un impacte paisatgístic negatiu s’erradicaran i s’hi farà una restauració paisatgística”, ha assenyalat l’AMB. El Pla de gestió de la finca del PEPNat facilita als propietaris el desenvolupament de determinats usos admesos a les masies i cases rurals catalogades, com els artesanals o els de restauració, entre d’altres.

(Visited 97 times, 1 visits today)

avui destaquem

Feu un comentari