El 2021, l’empresa de Vicent Sanchis va ingressar 42.423 euros procedents d’administracions públiques

El ‘pool’ de societats de Comunicació Vinària va firmar contractes amb la CCMA, l’INCAVI, 6 ajuntaments, 3 universitats, 2 consells comarcals, una mancomunitat i un museu

Contractes firmats per Comunicació Vinària amb diverses administracions públiques durant l'any 2021

Comunicació Vinària, l’empresa de la qual el director de TV3, Vicent Sanchis, és accionista i administrador suplent, va subscriure contractes amb administracions públiques per un  valor de 42.423 euros l’any passat. Les societats Diari Connexió BCN i Editora Singular Digital, que formen part del grup de Comunicació Vinària, van signar contractes amb administracions públiques per valor de 18.351,32 euros, el 2021. Per tant, el pool de societats de l’empresa de Vicent Sanchis ha firmat contractes amb diversos organismes de l’administració per valor de 60.774,47 euros. Editora Singular Digital va arribar a un acord amb la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), el 2021, per fer intercanvi de publicitat fixat en 17.296,45 euros. En total, doncs, les operacions financeres de les administracions públiques amb Comunicació Vinària es van apropar als 80.000 euros l’any passat. Van ser de 78.070,92 euros.

L’article 3 de la Llei del règim d’incompatibilitats diu que “els alts càrrecs al servei de la Generalitat han d’exercir llurs funcions amb dedicació plena i absoluta i no poden compatibilitzar llur activitat amb l’exercici de cap altre lloc, càrrec, representació, professió o activitat mercantil, professional o industrial, de caràcter públic o privat, per compte propi o aliè”.

A més, l’apartat 3 de l’article 4 d’aquesta llei imposa que “els alts càrrecs al servei de la Generalitat no poden tenir, individualment o juntament amb llurs cònjuges, convivents -d’acord amb la normativa d’unions estables de parella- o altres familiars de primer grau de consanguinitat o afinitat, la titularitat de participacions que representin un percentatge igual o superior al 10% del capital en empreses que tinguin concerts, convenis o contractes de qualsevol mena amb el sector públic estatal, autonòmic, comarcal o local”. A la Declaració de Béns Patrimonials de Vicent Sanchis com alt càrrec de la Generalitat hi figurava que tenia el 10% de les accions de Comunicació Vinària. Després que EL TRIANGLE informés d’aquesta incompatibilitat, Sanchis va rectificar la seva Declaració i hi ha fet constar que té un 9’8% de les accions, dos dècimes menys del llindar que marca la infracció de la llei.

Comunicació Vinària va firmar nou contractes amb administracions públiques l’any passat. Ho va fer amb els ajuntaments de Palamós (en dues ocasions), Vilafranca del Penedès, Rubí i Tossa, els consells comarcals del Bages i del Solsonès, la Universitat Rovira i Virgili i l’Institut Català del Vi. A més, va signar un acord marc de col·laboració amb la CCMA pel qual aquesta Corporació donava suport a la seva activitat de promoció de la cultura del vi, TV3 esdevenia mitjà oficial de la seva gala anual d’entrega dels Premis Vinari i el Canal 33 es comprometia a transmetre-la en directe.

En total, Comunicació Vinària, Diari Connexió BCN i Editora Singular Digital van establir l’any passat 26 contractes i un acord marc i un conveni d’intercanvi publicitari amb diferents administracions públiques. A més dels ja esmentats de Comunicació Vinària, les societats Diari Connexió BCN i Editora Singular Digital van firmar-ne amb la CCMA, els ajuntaments de Girona, Figueres i Castelldefels, les universitats de Girona, Lleida i Rovira i Virgili, la Mancomunitat d’Iniciatives pel Desenvolupament Integral del Territori de les Terres de Mestral i el Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA).

(Visited 152 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
WhatsApp

avui destaquem

Feu un comentari