El govern espanyol aprova la fusió entre Caixabank i Bankia

Després de l'informe de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, ara és Economia qui certifica la fusió

caixabank

El Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital ha aprovat la fusió de Caixabank i Bankia. La sol·licitud de l’operació de fusió va ser presentada el passat 14 d’octubre per part de les entitats participants, data en la qual es va acordar sol·licitar els informes preceptius als organismes corresponents.

L’aprovació de l’operació es produeix rebuts aquests informes sense objeccions del Banc d’Espanya, del Servei Executiu de la Prevenció de Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries (SEPBLAC), de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), i de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions.

Així mateix, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), amb data 23 de març de 2021, ha autoritzat la fusió per absorció de Bankia per part de Caixabank, subordinada a l’acompliment dels compromisos presentats per part d’aquesta entitat.

Un cop rebuts tots els informes i després del vistiplau de la CNMC, mitjançant una ordre ministerial s’ha donat autorització a la fusió d’ambdues entitats.

L’Estat, com a accionista de Bankia, passarà a tenir una participació del 16,1% en el capital de Caixabank, un cop completada l’operació.

(Visited 114 times, 1 visits today)

avui destaquem

Feu un comentari