L’activitat de CaixaBank va aportar 9.611 milions d’euros a l’economia espanyola el 2020, un 0,86% del PIB

CaixaBank va aportar al Producte Interior Brut (PIB) espanyol a través de la seva activitat en el 2020 un total de 9.611 milions d’euros, segons l’últim estudi d’Impacte Socioeconòmic i Contribució als Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’entitat.

La xifra quantifica l’aportació a la producció econòmica en tots els àmbits d’activitat del banc, incloent la contribució al treball, la inversió creditícia, els impostos pagats, els dividends repartits, l’acció social duta a terme i l’aposta per la inclusió financera, entre d’altres aspectes.

El 2020, l’entitat dirigida per Gonzalo Gortázar va augmentar en 143 milions la seva contribució anual a la producció nacional respecte a l’any anterior i va incrementar en 100 punts bàsics, del 0,76% al 0,86%, la seva aportació al PIB en termes relatius.

 

Aposta per la proximitat i la inclusió financera

A més de l’estimació d’aportació al PIB, l’estudi d’Impacte Socioeconòmic del Grup CaixaBank analitza la seva contribució a la inclusió financera a Espanya. En aquest sentit, la xarxa d’oficines, la més extensa del país, amb 3.782 sucursals a tancament del 2020, fa possible que l’entitat tingui almenys una oficina en totes les ciutats amb més de 10.000 habitants i en el 94% de les poblacions de més de 5.000 habitants. El 91% dels ciutadans tenen almenys una oficina de CaixaBank en el seu municipi. Així mateix, és l’única entitat present en 215 localitats espanyoles.

L’entitat està especialment sensibilitzada amb l’accessibilitat dels seus serveis. Durant el 2020, a Espanya, 49 oficines més han eliminat barreres arquitectòniques i el percentatge d’oficines accessibles ja ascendeix al 94%. El 99% dels 8.827 caixers de l’entitat són plenament accessibles i incorporen elements específics per ajudar a persones amb dificultats de mobilitat, de visió, etc.

Fruit de la seva vocació de servei i de la seva capacitat d’adaptació a les demandes de la societat, CaixaBank és líder en banca minorista, com ho demostren els seus 13,3 milions de clients, que suposen una penetració de particulars a Espanya del 30,9%. D’aquests, el 23,9% la tenen com a primera entitat.

Els inversors també donen la seva confiança a l’entitat en els mercats de valors. A tancament del 2020, CaixaBank disposava de 564.723 accionistes, amb una capitalització borsària de 12.558 milions d’euros.

 

Suport als afectats per la crisi de la Covid-19

L’estudi d’Impacte Socioeconòmic i contribució als ODS 2020 del Grup CaixaBank analitza en profunditat l’actuació i les línies d’ajuda posades en marxa per l’entitat per combatre la situació generada per la Covid-19. En aquest sentit, destaquen dades com la concessió de 4.600 milions d’euros en crèdits ICO per a autònoms, emprenedors i microempreses a través de  més de 154.000 operacions tramitades.

Així mateix, un total de 4.786 clients s’han beneficiat de les mesures especials de suport als afectats per la crisi derivada de la pandèmia, com la condonació de lloguers d’immobles propietat de CaixaBank entre els mesos d’abril i juliol del 2020 i la pròrroga automàtica de tots els contractes d’arrendament amb venciment a 1 d’octubre del mateix any.

Pel que fa a l’activitat en microcrèdits, que proveeix finançament a col·lectius amb recursos limitats a través de MicroBank, arran de la Covid-19 es va ampliar l’accés a microcrèdits familiars a titulars amb ingressos inferiors a 19.300 euros. Gràcies al compromís mostrat durant la crisi de la Covid-19, CaixaBank ha rebut el reconeixement Excel·lència en lideratge a Europa Occidental 2020, concedit per Euromoney, i el premi Entitat líder global davant la crisi 2020, atorgat per la revista estatunidenca Global Finance.

 

Inversió socialment responsable i compromís mediambiental

D’altra banda, la publicació Impacte Socioeconòmic i Contribució als ODS exposa l’estratègia de l’entitat en Inversió Socialment Responsable durant el 2020. VidaCaixa i CaixaBank Asset Management, ambdues filials del Grup CaixaBank, estan reconegudes per Nacions Unides amb la màxima qualificació (A+). El 100% de les inversions d’assegurances d’estalvi i plans de pensions tenen en consideració criteris ASG.

CaixaBank ha emès dos bons socials i un bo verd dins el Marc d’emissió de bons lligats als ODS. El primer Bo Social, llançat el setembre de 2019, per import de 1.000 milions d’euros, es va destinar a finançar préstecs per lluitar contra la pobresa, pel treball digne i la creació de llocs de treball en les zones més desafavorides d’Espanya. Es van concedir 160.945 crèdits a famílies, autònoms i petites empreses, que van contribuir a la creació de 8.207 llocs de treball. 

El segon Bo Social, el juliol del 2020, també va comptar amb un import de 1.000 milions d’euros que es van assignar al finançament de mesures anti-Covid, amb la finalitat de mitigar els impactes econòmics i socials derivats de la pandèmia. Es financen préstecs a emprenedors, microempreses i pimes en les regions més desafavorides d’Espanya. 

El Bo Verd, emès el novembre de 2020 amb una dotació de 1.000 milions d’euros, canalitza fons per finançar projectes que contribueixin a una sostenibilitat mediambiental, com ara la reducció de gasos d’efecte d’hivernacle, la prevenció de la contaminació i l’adaptació al canvi climàtic.

Pel que fa a l’estratègia mediambiental, tal com explica l’estudi, CaixaBank compta amb la Política de Gestió de Risc Mediambiental i el Comitè de Gestió del Risc Mediambiental de l’entitat, que fixen els principis globals que regulen el finançament de determinades empreses i projectes amb un potencial risc ASG. Menys d’un 2% de la cartera creditícia està exposada a activitats econòmiques intensives en emissions de CO2. Respecte a la gestió mediambiental, l’entitat és el primer banc espanyol cotitzat que compensa el 100% de les seves emissions de CO2 calculades, una fita que es va aconseguir el 2018 i que s’ha tornat a assolir el 2019 i el 2020. El 99,34% del seu consum d’energia és d’origen renovable. Des del 2009, CaixaBank ha reduït un 85% la seva petjada de carboni.

 

Sobre la publicació d’Impacte Socioeconòmic

CaixaBank publica anualment l’Impacte Socioeconòmic i la Contribució als Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides per fer balanç de la seva activitat des d’un punt de vista social. El document recopila les dades de l’exercici 2020 referents a la contribució de l’entitat a l’economia, la inclusió financera, la relació amb els principals grups d’interès, les aliances amb iniciatives internacionals de banca responsable i impacte social, el medi ambient i la innovació tecnològica.

Igualment, aquesta publicació analitza com l’activitat de CaixaBank en totes aquestes dimensions contribueix a avançar cap als Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides i l’Agenda 2030.

 

CaixaBank, referent en banca socialment responsable

CaixaBank és una entitat amb una vocació profundament social. Fruit de l’herència que ha rebut, l’entitat és i vol seguir sent un banc amb vocació social, mantenint el compromís amb les persones i els territoris, contribuint a donar resposta als principals reptes de l’entorn.

L’actuació responsable de CaixaBank ha estat reconeguda pels principals organismes internacionals. El Dow Jones Sustainability Index la situa com el setè millor banc del món en termes de responsabilitat corporativa. L’organització internacional CDP, per part seva, la inclou com a empresa líder contra el canvi climàtic.

(Visited 92 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
WhatsApp

avui destaquem

Feu un comentari