Contra Verres

“El conreu dels camps subsisteix més per una certa esperança i atractiu que no pel fruit i el rendiment. I, en efecte, a un èxit dubtós i eventual hom consagra anyalment un treball cert i unes despeses certes. A més, el blat a penes té preu, si no és un any de malura; i si, contràriament, hi ha hagut abundància de fruit, ve fatalment la … Llegiu més