Barcelona tindrà un espai central d’economia digital, formació i recerca a les oficines de Correus

Jaume Collboni, l'alcaldessa Ada Colau, el ministre Jose Luis Ábalos,
Jaume Collboni, l'alcaldessa Ada Colau, el ministre Jose Luis Ábalos, el president de Correus, Juan Manuel Serrano i Pere Navarro (CZFB)

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i Correus han signat un protocol d’intencions per convertir els actuals edificis de la seu central de Correus a Barcelona de la plaça Antonio López i el carrer Ángel Baixeras en un pol d’activitat econòmica i empresarial. Es tracta d’una iniciativa pública per reeconomitzar el districte de Ciutat Vella, regenerar el teixit productiu i impulsar l’ocupació d’alt valor afegit al centre de la ciutat.

Amb la signatura del protocol, Correus cedeix aquests espais a la ciutat perquè el Consorci els rehabiliti i l’Ajuntament en pugui fer ús com a equipament al servei de l’economia digital, la formació, la recerca, l’emprenedoria i el talent. 

L’objectiu de la proposta és transformar un edifici històric i emblemàtic que actualment està infrautilitzat, ubicat en la ròtula entre dos eixos fonamentals del districte de Ciutat Vella i de la ciutat de Barcelona, en un pol de dinamització econòmica, de generació de llocs de treball d’alt valor afegit i de serveis per al barri. 

L’edifici vol ser una porta d’innovació d’entrada a la Via Laietana, i contribuir al procés de “reeconomització” del centre, amb una major diversificació de l’economia en aquest territori i l’atracció d’activitat econòmica que porti llocs de treball també al centre per a permetre usos més equilibrats en el futur i que també permetin una reactivació de sectors com el comerç i la restauració a la zona. La intervenció contribuirà a la transició de l’economia de Barcelona cap a una economia sostenible basada en el coneixement i dinamitzarà la vida dels barris Gòtic i de Sant Pere, Santa Caterina i La Ribera, generant sinèrgies entre les activitats intensives en coneixement i els usos de proximitat de barri. 

Futur centre empresarial, d’innovació i sociocultural

Els edificis de Correus es destinaran a usos propis d'equipament de titularitat pública i interès general destinats majoritàriament a la promoció de l'activitat econòmica digital i innovadora, l'ús formatiu i possibles usos complementaris socioculturals, segons la següent proposta: 

  • Incubadora d'empreses, centres formatius, oficines, centres de recerca i altres usos similars, en un espai destinat a empreses i start-ups vinculades a l'economia digital, anàleg als equipaments de promoció econòmica que alberguen incubadores d'empreses i start-ups. 

  • Correoslabs, un espai gestionat per Correus que té per objecte transformar el seu negoci tradicional a partir de la innovació oberta amb emprenedors, universitats, administracions i empreses. 

  • Mantenir una oficina i atenció al públic de Correus, preferiblement amb accés independent des de la via pública. 

  • Disposar d'una oficina d'atenció a l'empresa i al talent per part de l'Ajuntament de Barcelona per a prestar un servei públic. 

  • Disposar d'un espai cívic-cultural que pugui albergar activitats o necessitats de la ciutadania de Barcelona, especialment dels veïns i veïnes del districte. 

  • Activitat de restauració per a poder donar servei a l'activitat pròpia de l'equipament de promoció econòmica.


Un acord a tres bandes per introduir activitat econòmica en el centre de la ciutat

El protocol d’intencions signat és un primer pas per a un conveni que formalitzi les obligacions entre les parts, i que persegueix introduir activitat econòmica en el centre de la ciutat. L’acord pretén també acostar l'administració a la ciutadania, oferir activitats culturals i impulsar la col·laboració públic-privada per al desenvolupament de noves activitats econòmiques basades en la innovació. 

A partir de la signatura, i en un termini màxim de dos anys, Correus cedirà els espais dels edificis principals perquè el Consorci de la Zona Franca de Barcelona en pugui tramitar el projecte de rehabilitació, redactar els estudis i les propostes necessàries per a la seva explotació i realitzar les obres d'adequació derivades i aprovades de l’acord. Per la seva banda, l’Ajuntament de Barcelona tramitarà el planejament urbanístic necessari per a la viabilitat dels usos previstos en la proposta d'acord i en farà l’explotació de l’equipament.

Localització estratègica, per generar uns 1.500 llocs de treball

L’edifici de Correus marca l’inici de l’eix de la Via Laietana. Aquest carrer ha estat objecte d’un procés de reflexió sobre les seves característiques i la seva rellevància a la ciutat, tant des del punt de vista de la mobilitat com dels usos dels seus edificis. En els últims anys s’han identificat uns quants edificis de gran volum que en la actualitat estan sense ús, entre els que destaca l’edifici de Correus. 

La proposta de convertir Correus en un hub de promoció econòmica va doncs en la mateixa direcció de dinamitzar l’entorn de la Via Laietana amb més vida de barri i activitat productiva diversa, fet que fa encara més adient la proposta de generar un pol de llocs de treball en la ròtula entre la Via laietana i el Passeig de Colom.

Aquesta operació permetria generar uns 1.500 llocs de treball, l’edifici podria contenir fins a 150 companyies i start-ups, i l’edifici podria ser utilitzat per entre 2.000 i 2.500 persones cada dia, generant dinàmiques veïnals molt positives per l’entorn. 

(Visited 73 times, 1 visits today)

avui destaquem

Feu un comentari