CaixaBank compensa les seves emissions de CO₂ per protegir més de 27.000 hectàrees de l’Amazònia

Projecte de CaixaBank al bosc amazònic del Brasil. - CAIXABANK
Projecte de CaixaBank al bosc amazònic del Brasil. - CAIXABANK

CaixaBank ha compensat les emissions de CO₂ derivades de la seva activitat durant 2019 amb el suport a un projecte al Brasil per a protegir hectàrees de bosc amazònic en l'estat de Parà.

En concret, el projecte se situa en el Complex Río Capim, en la Amazonia oriental, en una propietat que inclou cinc àrees forestals: Río Capim, Poty, Cauaxi, Sumal i Caculé. L'àrea del projecte inclou 27.434,9 hectàrees de bosc, la desforestació del qual s'evitarà gràcies a la iniciativa recolzada per CaixaBank.

Des de l'any 2009, l'entitat presidida per Jordi Gual i el conseller delegat de la qual és Gonzalo Gortázar ha reduït en un 80% les emissions de CO₂ pròpies i en el seu Pla Ambiental 2019-2021 té l'objectiu futur de continuar reduint-les en un 14,5% addicional. En aquest sentit, CaixaBank s'ha convertit en l'únic banc espanyol cotitzat que compensa la totalitat de les emissions d'efecte d'hivernacle generades i calculades en la seva petjada de carboni, la qual cosa la converteix en entitat “Carbon Neutral”.

En 2019, l'entitat va compensar les emissions de l'exercici anterior a través d'un projecte situat a Mèxic consistent a generar energia neta gràcies a l'aprofitament de les deixalles de les granges porcines de la zona de Sonora. Així mateix, CaixaBank participa en la reforestació de dos boscos situats a Montserrat (Barcelona) i Ejulve (Terol), dels quals es comptabilitzaran els beneficis directes sobre el territori durant els pròxims 40 anys.

La compensació d'emissions mitjançant el suport a projectes mediambientals suposa secundar sis dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) aprovats per l'ONU en l'Agenda 2030: acció pel clima (ODS 13), amb la reducció de 380.000 tones de CO₂ anuals; vida submarina (ODS 14); la millora de la qualitat de l'aigua; vida d'ecosistemes terrestres, evitant la fragmentació i pèrdua d'ecosistema, així com protegint espècies en perill d'extinció (ODS 15); treball decent i creixement econòmic mitjançant la generació d'oportunitats d'ocupació per a residents locals (ODS 8); educació de qualitat gràcies a la formació entre la comunitat en l'ús de tècniques agroforestals (ODS 4); i fi de la pobresa, amb millores de les condicions de vida de les comunitats locals (ODS 1).

El compromís de CaixaBank amb el medi ambient

CaixaBank és una de les entitats financeres líders en el seu sector en l'actuació per a mitigar els efectes del canvi climàtic.

L'entitat defensa que la sostenibilitat ha d'estar integrada en el model de negoci de les organitzacions. Per aquesta raó, l'estratègia mediambiental conforma un els cinc eixos del Pla de Banca Socialment Responsable de l'entitat. CaixaBank està compromès amb el respecte a la sostenibilitat més enllà de les seves obligacions legals i té la gestió mediambiental integrada en la seva activitat de negoci.

CaixaBank està adherida als Principis de l'Equador i, a més, en el seu marc de gestió del risc, té en compte l'impacte ambiental. Així mateix, l'entitat està compromesa amb el compliment dels Acords de París. Concretament, CaixaBank treballa per a minimitzar l'impacte ambiental de la seva activitat i, per això, compta amb un Pla de Gestió Mediambiental 2019-2021 específic que inclou, entre altres, mesures d'eficiència energètica i de reducció de consums i d'extensió del compromís a la cadena de valor.

Per al finançament de projectes amb impacte climàtic positiu, CaixaBank disposa de diverses línies específiques d'ecofinançament per a projectes de desenvolupament sostenible. El 2019, CaixaBank va participar en el mercat de préstecs verds per import de 1.546 milions de dòlars. L'entitat destaca també en el finançament de projectes d'energies renovables, que va ascendir a un total de 2.453 milions d'euros en 2019.

Així mateix, l'entitat realitza una cuidada gestió dels riscos ambientals, per a evitar, minimitzar, mitigar i remeiar en la mesura del possible els riscos potencials per a l'entorn o la comunitat. En aquest sentit, el Consell d'Administració de CaixaBank va aprovar en 2019 una Política de Gestió de Risc Mediambiental en la qual s'estableixen exclusions per a sectors amb potencials impactes negatius en el medi ambient.

CaixaBank ha estat també el primer banc espanyol a emetre un bo social en suport als ODS de les Nacions Unides. A més, participa en la comercialització de bons socials, verds i sostenibles.

(Visited 33 times, 1 visits today)

avui destaquem

Feu un comentari