ElTriangle.eu - Diari digital d'informació, anàlisi i opinió

ElTriangle.eu - Diari digital d'informació, anàlisi i opinió

CATALÀ CASTELLÀ
SUBSCRIU-TE
Omple el següent formulari si vols realitzar la subscripció al setmanari El Triangle.
Dades personals
*
*
*
*
*
*
*
*
Forma de pagament
Forma de recepció
Indica la forma de recepció *
Promocions
Indica una promoció

CONDICIONS LEGALS
L'enviament d'aquest formulari de subscripció suposa una via de contractació electrònica en els termes que reconeix la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació. EL TRIANGLE informa l'usuari, d'acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades, que totes les dades de caràcter personal que ens proporcioni a través del lloc web seran incorporades a un fitxer. Les dades de caràcter personal seran utilitzades amb la finalitat de gestionar els serveis oferts, tramitar comandes, realitzar tasques administratives, així com remetre informació tècnica, comercial o publicitària per via ordinària o electrònica als seus clients o usuaris sobre productes o serveis que puguin ser del seu interès. Us recordem que l'ús dels formularis i serveis d'aquest lloc web està limitat a usuaris majors d'edat. En utilitzar aquest formulari, garantiu que compliu aquest requisit i accepteu les conseqüències que es derivin en cas de no ser així.

En cas de facilitar dades de tercers, admeteu que teniu el consentiment d'aquests tercers per a la cessió de les seves dades i en consentiu expressament el tractament i la utilització per part d'EL TRIANGLE. Aquest consentiment serà revocable mitjançant l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-nos l'imprès oficial oportú a la nostra adreça social.

* Camps obligatoris

Se subscriu al setmanari EL TRIANGLE per un any prorrogable si no hi ha ordre en contra i per un import de 210 €. Si necessites més informació, contacta amb el nostre departament de subscripcions per correu electrònic a l'adreça subscripcions@eltriangle.eu.
LES NOTÍCIES MÉS LLEGIDES

Amb el suport de: