ElTriangle.eu - Diari digital d'informació, anàlisi i opinió

ElTriangle.eu - Diari digital d'informació, anàlisi i opinió

CATALÀ CASTELLÀ
25-07-2012
CiU vol suprimir la democràcia a les universitats
-
La reforma que pretén dur a terme eliminaria les eleccions, relegaria els estudiants a ens consultius i rectors i degans serien escollits a dit per polítics
El Govern de CiU de la Generalitat de Catalunya està preparant una reforma de fons del sistema universitari que n’eliminarà les eleccions, segons informa El País. La comissió per a l’estudi de la governança universitària està valorant un informe de deu experts nomenats pel secretari d’Universitats, Antoni Castellà, en el que s’aboga per la supressió del sistema electoral, en el que actualment hi participen estudiants, docents i Personal d’Administració i Serveis (PAS), i la substitució d’aquest per un altre d’elecció a dit de rectors i degans. Segons l’informe, aquests serien triats per uns nous òrgans de govern en els que el Govern de la Generalitat hi tindria una presència majoritària.

El document afirma que “un sistema uniforme com l’actual no incentiva l’excelència”, una de les grans fites del neoliberalisme i que segons les seves tesis és incompatible amb un sistema públic, universal i de qualitat. Els estudiants quedarien relegats a participar en ens de caràcter únicament consultiu, pel que perdrien tot el poder d’influència que tenen en el món universitari. També es pretén canviar els acuals òrgans, com el consell social, el consell de govern i el claustre per d’altres com un patronat, que marcaria totes les polítiques i seria el nucli dur de decisió, un consell executiu, que portaria a terme les directrius del patronat, i un senat de caràcter consultiu, termes, òrgans i conceptes tots provinents del món de l’empresa privada.

El document també proposa altres receptes neoliberals com alentar a les universitats a buscar altres fonts de finançament, bàsicament privades, i a reduir plaçes de professors funcionaris. Per altra banda, proposa una reestructuració de les estructures internes, com són facultats i departaments, i l’elecció a dit dels seus caps, situació que per Josep Ferrer, representant de CCOO a la comissió de governança i exrector de la UPC, promou “una estructura piramidal” que provocarà la “desarticulació del sistema universitari català”.
Escriu un comentari
* Camps obligatoris

Amb el suport de: