ElTriangle.eu - Diari digital d'informació, anàlisi i opinió

ElTriangle.eu - Diari digital d'informació, anàlisi i opinió

CATALÀ CASTELLÀ
08-06-2012
Un jutge invoca una llei de 1908 per condemnar el Banco Santander per usura
-
Un magistrat de Granollers exhimeix un client de pagar interessos d’entre el 18 i el 28% per un préstec subsrit amb el banc d'Emilio Botín
El magistrat del Jutjat de Primera Instància número 4 de Granollers va resoldre el proppassat 28 de maig que un client del Banco Santander a qui l’entitat finançera havia concedit un crèdit el setembre de 2008 està exempt de pagar uns interessos per aquest préstec que oscil·laven entre el 18,50% i el 28,50% en cas de demora en el pagament. El jutge ha invocat la Llei de Repressió de la Usura, del 23 de juliol 1908, i ratificat per normatives posteriors com ara la Llei de Crèdit al Consum, que diu que els crèdits no haurien de tenir un tipus d’interès que donés lloc a una taxa anual superior a 2,5 vegades l’interès legal del diner. L’any que el client va sol·licitar el crèdit, el 2008, l’interès del diner era del 5,5%, i per tant els elevats interessos més que triplicaven aquesta xifra. La sentència dictamina que el client afectat haurà de tornar el capital que li quedava per pagar dels diners efectivament prestats per l’entitat més els interessos legals dels diners.

El Col·lectiu Ronda, que va assessorar el client del banc, que va ser denunciat pel Santander per impagament, assegura que és habitual trobar interessos tant desorbitats en molts préstecs, sobretot a crèdits al consum. Segons el col·lectiu, des de les entitats financeres “consideren, se’ns diu, que els interessos han de ser més elevats del que és usual en altres modalitats de préstec perquè la concessió de l’emprèstit es fa de forma gairebé automàtica, sense una valoració profunda de l’estat de les finances del client, i per tant, augmenta el risc d’impagament que ha de cobrir l’entitat. Un argument, però, que no pot servir per justificar la imposició d’uns interessos excessivament onerosos i contractes absolutament lleonins que constitueixen, tal i com afirma la resolució, un veritable abús".
Escriu un comentari
* Camps obligatoris

Amb el suport de: