ElTriangle.eu - Diari digital de Catalunya, Illes Balears, País Valencià, Catalunya del Nord, Andorra, La Franja i Occitània

ElTriangle.eu - Diari digital de Catalunya, Illes Balears, País Valencià, Catalunya del Nord, Andorra, La Franja i Occitània

CATALÀ CASTELLÀ
02-04-2012
53,3%
53,3% és la taxa d'atur juvenil a Espanya segons l'última Enquesta de Població Activa (EPA). Espanya és el país amb una taxa més alta de joves sense feina, superant ja a Grècia (50,4%) i molt per sobre de les taxes d'Alemanya (8,2%) o el Regne Unit (22%)
Escriu un comentari
* Camps obligatoris