ElTriangle.eu - Diari digital de Catalunya, Illes Balears, País Valencià, Catalunya del Nord, Andorra, La Franja i Occitània

ElTriangle.eu - Diari digital de Catalunya, Illes Balears, País Valencià, Catalunya del Nord, Andorra, La Franja i Occitània

CATALÀ CASTELLÀ
Cristina Palomar 26-07-2016
Mayte Masià, directora en funcions de l'OAC
redacció 20-07-2016
Tots els grups parlamentaris li recorden a la directora en funcions de l'OAC que ocupa aquest càrrec de forma interina
Francesc Alguacil 20-07-2016
Cristina Palomar 19-07-2016
Peru Erroteta 15-07-2016