El Banc dels Aliments ha acordat mantenir la donació d'aliments als Caputxins de Sarrià després de la polèmica desfermada perquè s'ha vinculat la suspensió de la donació de menjar a un sermó a favor de la llibertat dels presos polítics que es va fer fa dos diumenges.

El director del Banc, Lluís Fatjó-Vilas, i la presidenta, Roser Brutau, es van reunir ahir dimecres d'urgència amb els caputxins i van acordar que el Banc dels Aliments subministrarà els aliments previstos per no perjudicar les més de 200 famílies que passen cada setmana per l'església i que els caputxins perfeccionaran el compliment de les normatives del Banc dels Aliments en el termini de dos mesos, mitjançant els treballadors socials independents de què disposen i amb coordinació amb Serveis Socials.

Abans de la trobada, el Banc dels Aliments havia deixat clar que la suspensió temporal obeïa a la negativa dels caputxins a seguir els canals oficials a l'hora de distribuir el menjar. L'objectiu és evitar la picaresca de persones que reben aliments de dos llocs diferents. "No hi ha cap fonament polític, som una entitat apolítica i en cap moment el cessament temporal està vinculat amb cap posicionament polític", han deixat clar la fundació enmig de la tempesta que s'està produint a les xarxes.

De fet, asseguren que l'advertència als Caputxins es va iniciar fa dos anys i que es va concretar el 26 de març amb una carta en què es formalitzava que havien de deixar de distribuir aliments. "Volem que es faci una distribució justa i que es coordini amb Serveis Socials", afegeixen des del Banc. "Ha coincidit amb la missa de la Caputxinada, es tracta d'una casualitat total i absoluta i la nostra vocació és ajudar-los", han explicat també.