La Fiscalia ha proposat al Consell General del Poder Judicial que imposi al magistrat de l'Audiència de Barcelona, Santiago Vidal, la sanció disciplinària més greu, l'expulsió de la carrera, per participar a la redacció de l'esborrany de la constitució per a Catalunya, segons fonts fiscals reproduïdes per diverses agències d'informació.

El promotor de l'Acció Disciplinària de l'òrgan de govern dels jutges, Jesús Fonseca-Herrero proposava com a possibles sancions: la suspensió de feina i sou durant tres anys o la seva expulsió definitiva de la carrera per les dues infraccions molt greus per les quals se l'acusa.

Vidal està acusat de vulnerar el deure bàsic de fidelitat a la Constitució i l'ordenament jurídic. I de vulnerar el règim d'incompatibilitats del personal al servei de l'administració pública.