S'espera un final de legislatura agonitzant amb el nou revés al Govern d'Artur Mas en l'anomenada 'guerra de l'aigua' després que el Tribunal Suprem hagi desestimat el recurs de cassació interposat des de la conselleria d'Economia. La Generalitat ha de resoldre el contracte milionari que va adjudicar a Acciona com a concessionària de les aigües de bona part de l'àrea metropolitana de Barcelona.

L'Alt Tribunal considera que la conselleria de Territori, aleshores dirigida per Lluís Recoder –avui advocat de la consultora KPMG-, va decidir formalitzar el contracte de concessió "abans que s'hagués dictat una resolució en el recurs especial i quan encara no havia transcorregut el termini legal per dictar-la".

"Tot perjudici econòmic que en aquest punt ens ocupa deriva d'una actitud de l'Administració difícilment explicable, i no explicada en termes convincents en el recurs especial davant l'Oarcc i quan no havia transcorregut encara el termini per dictar-la", diu la interlocutòria.

La sentència, contra la qual no es pot interposar cap altre recurs, obliga el Govern a resoldre sense més dilacions el contracte amb Acciona i li carrega, a més, els 6.000 euros per les costes del procés.